مهد و پیش دبستانی بهشت کودک
زير نظر اداره کل بهزيستي خراسان رضوي 
لینک های ویژه
پيوندهای روزانه

کلاس پیش دبستانی ۲خانم طاهره ابراهیم زاده

۱-آموزش سوره ها واحادیث(دعای فرج دعای سفره)(سوره های ناس  عصر  توحید)وآموزش آیه الکرسی

احادیث(نیکی به پدر ومادر   دروغگویی  سلام   مسخره کردن  )

۲-اشعار (چهار فصل  . پاییز.  باران.  نماز.  اصول دین.ستاره . مسواک .شب یلدا .آدم برفی .۱۲امام

۳-خواندن کتاب قصه وآموزش خوب گوش کردن ونتیجه گیری از آن وهفته ای یک روز را به این موضوع که بچه ها یک قصه ای راکه در منزل یادگرفته اند  برای بچه ها بازگوکنند

۴-بحث وگفتگو در مورد مسائل ( روز  ماه  فصل  آب وهوا  پوشاک مخصوص فصلها میوه های هر فصل)

به عنوان مثال  آشنایی با برف وباران چگونگی به وجود آمدن آن وبه خواب رفتن درختان

۵-نکات بهداشتی وایمنی (بهداشت چیست . دلایل رعایت نظافت و آشنایی کودکان با بیماری سرماخوردگی

نکات ایمنی:آشنایی کودکان با وسایل بازی ورعایت نکاتی هنگام بازی با وسایل و دوستان

نكات اخلاقي واجتماعي :چگونگی رفتار با بزرگترها ،آموزش سلام كردن هنگام وارد شدن به جايي يا برخورد با كسي  وخداحافظي كردن ،دروغ نگفتن و اسراف نكردن واينكه هنگام خروج از كلاس بايد از معلم يا مربي اجازه گرفته شود

 

مفاهيم علوم :1-آشنايي با موجودات زنده وغير زنده 2- آشنايي با اعضاي بدن وحواس پنج گانه وكاركرد هر كدام3-آشنايي با چگونگي بوجود آمدن روز وشب 4- آشنايي با مراحل رشد گياهان5-آشنايي با چگونگي بوجود آمدن ابر وباران6-آشنايي با حيوانات اهلي ووحشي7-توضيح در مورد باد وكارايي آن

مفاهيم رياضي :آشنايي با اعدادوآشنايي با جمع ،تفريق،مساوي،وصل كردن،اشكال هندسي،انواع خطها همچنين آشنايي با مفاهيمي از قبيل (كوتاه ،بلند،متوسط،عقب،جلو،وسط،پشت ورو وبالا وپايين)

مفاهيم ديني ومذهبي :1-توضيحاتي در مورد خداوند واينكه هر كاري را با نام اوشروع كنيم وسپاسگذاري از خداوند به خاطر نعمتهايي كه به ما داده2- آشنايي با قران ورعايت احترام به قران واينكه هنگام قران خواندن بايد با وضو باشيم3- آشنايي با طرق وضو گرفتن خانمها وآقايان و نماز خواندن و...................

فعاليتهاي متفرقه مانند بردن بچه ها به حياط مهد براي جمع كردن برگها در ست كردن بادبادك وبازي با آن در حياط مهد كار با رنگ انگشتي در ست كردن كاردستي توسط خود كودكان  وبازيهاي گروهي در كلاس

 

درست كردن كار دستي توسط پرسنل ودادن آن به كودكان 

     

كلاس پيش دبستاني 2 خانم محبوبه قاسمي

 

1-آموزش سوره ها واحادیث سوره هاي حمد بامعني ،والعصر ،توحيد وآموزش آيه الكرسي

2-اشعار (چهار فصل ،سرود پرچم،پاييز،باران،چراغ راهنمايي،اصول دين،شب وروز ،خدا،سلام،شب يلدا،12امام،زمستان

3-خواندن کتاب قصه وآموزش خوب گوش کردن ونتیجه گیری از آن وهفته ای یک روز را به این موضوع که بچه ها یک قصه ای راکه در منزل یادگرفته اند  برای بچه ها بازگوکنند

۴-بحث وگفتگو در مورد مسائل ( روز  ماه  فصل  آب وهوا  پوشاک مخصوص فصلها میوه های هر فصل)

به عنوان مثال  آشنایی با برف وباران چگونگی به وجود آمدن آن وبه خواب رفتن درختان وشهادت يا ولادت امامان بحث در مورد محرم وشخصيتهايي مانند امام حسين وحضرت ابوالفضل و...........در مورد اعياد

۵-نکات بهداشتی وایمنی (بهداشت چیست . دلایل رعایت نظافت و آشنایی کودکان با بیماری سرماخوردگی وشستشوي دسته قبل از غذا كوتاه كردن ناخنها وتميز نگهداشتن موها  وهنگام عطسه يا سرفه با دستمال تميز جلوي دهانمان را بگيريم

نکات ایمنی:آشنایی کودکان با وسایل بازی ورعایت نکاتی هنگام بازی با وسایل و دوستان و جيغ نكشيدن در گوش بقيه و احتياط در استفاده از وسايل نوك تيز

نكات اخلاقي واجتماعي :چگونگی رفتار با بزرگترها ،آموزش سلام كردن هنگام وارد شدن به جايي يا برخورد با كسي  وخداحافظي كردن ،دروغ نگفتن و اسراف نكردن واينكه هنگام خروج از كلاس بايد از معلم يا مربي اجازه گرفته شود

بدون اجازه به وسايل ديگران دست نزنيم ،شب زود بخوابيم تا صبح زود بيدار شويم

مفاهيم علوم :1-آشنايي با موجودات زنده وغير زنده 2- آشنايي با اعضاي بدن وحواس پنج گانه وكاركرد هر كدام3-آشنايي با چگونگي بوجود آمدن روز وشب 4- آشنايي با مراحل رشد گياهان5-آشنايي با چگونگي بوجود آمدن ابر وباران6-آشنايي با حيوانات اهلي ووحشي7-توضيح در مورد باد وكارايي آن تفاوت روستا باشهر حيوانات علفخوار وگوشت خوار غذا دادن به پرندگان در زمستان، آشنايي با وسايل گرمايشي

مفاهيم رياضي :آشنايي با اعدادوآشنايي با جمع ،تفريق،مساوي،وصل كردن،اشكال هندسي،انواع خطها همچنين آشنايي با مفاهيمي از قبيل (كوتاه ،بلند،متوسط،عقب،جلو،وسط،پشت ورو وبالا وپايين) وآموزش رنگهاو................

مفاهيم ديني ومذهبي :1-توضيحاتي در مورد خداوند واينكه هر كاري را با نام اوشروع كنيم وسپاسگذاري از خداوند به خاطر نعمتهايي كه به ما داده2- آشنايي با قران ورعايت احترام به قران واينكه هنگام قران خواندن بايد با وضو باشيم3- آشنايي با طرق وضو گرفتن خانمها وآقايان و نماز خواندن ،كمك كردن به يكديگر ،آشنايي با واژه قبله وخانه خدا،سلام دادن به امام حسين هنگام خوردن آب و........................

فعاليتهاي متفرقه مانند بردن بچه ها به حياط مهد براي جمع كردن برگها در ست كردن بادبادك وبازي با آن در حياط مهد كار با رنگ انگشتي در ست كردن كاردستي توسط خود كودكان  وبازيهاي گروهي در كلاس

 

كلاس پيش دبستاني 1ومهد خانم كبري ابراهيم زاده

 

1-آموزش دعاي فرج ، صلوات ودعاي سفره واحاديث (سلام كردن،نيكي به پدر ومادر،مسخره كردن،دعواكردن)وسوره هاي (توحيد وكوثر

شهرهاي (پاييز ،چهار فصل،كلاغه،مادر،پدر،سلام،كشور،پرچم،خدا،چراغ راهنمايي، يلدا،زلزله)

 

2-خواندن كتاب داستان به عنوان مثال (شب بخير كچولو،عقاب مغرور وشير دانا،حسن جون باشي هميشه خندون قصه هاي مادر بزرگه و................هر قصه كه گفته ميشود نتيجه گيري ميشود و نكات اخلاقي اين قصه براي كودكان بازگو ميشود

 

3-بحث درمورد نام كشور ،استان ،مركز استان،شهرستان و مناسبتها، روزها ،ماهها وفصلهاونشانه هاي فصلها ،پوشاك هر فصل وعلت كوچ پرندگان

 

4-صحبت در مورد وسايل شخصي ،شستن دستها قبل از غذا خوردن ،ميوه نشسته را نخوردن ،مسواك كردن موقع سرفه يا عطسه جلوي دهان را با دستمال گرفتن  ،حمام كردن ،ناخنها را كوتاه كنيم وموها را تميز نگه داريم ، اهميت خوردن صبحانه ، خوراكيهاي مفيد وخورا كيهاي مضر ،آموزش نكات ايمني در موقع زلزله ،رعايت كردن فاصله تا تلويزيون،

 

5- مفاهيم رياضي :شمارش اعداد،آشنايي با خطهاي راست ،كج،بسته وبازو..........آشنايي با مفاهيم بالا ،پايين ،زير، رو، كم،زياد و.................و اشكال هندسي

 

6-مفاهيم علوم:تغييرات ونشانه هاي فصلها ،چرخش كره زمين ،پيدايش شب وروز،قسمتهاي مختلف گياهان ،حواس پنج گانه وكارآنها در بدن انسان

 

7- آموزش نكات اخلاقي واجتماعي:مفهوم احترام به بزرگترهها وبخصوص والدين وسعي در پوشيدن لباسها وكفشهابدون كمك گرفتن از ديگران وآشنايي با مفهوم صرفه جويي

 

8-مفاهيم ديني واعتقادي:آشنايي كودكان با خدا توسط شعر وشكر خداوند به خاطر نعمتهايش ،احترام ومهرباني با بزرگترها ومهرباني با كوچكترها با استفاده از احاديث واشعار،سلام كردن با استفاده از حديث سلام ،كتاب آسماني،آخرين پيامبر،دين ومذهب ما

 

9-فعاليتهاي متفرقه:بازيهاي فكري،تماشاي سي دي،قصه گويي ، لگوبازي،گفتن خاطرات توسط كودكان،درست كردن كاردستي با كمك بچه ها (لاك پشت ،ماشين با پاكت شير،و........)استفاده از رنگ انگشتي وشكل سازي با خمير بازي

 

10-كاردستي به مناسبتهاي مختلف توسط پرسنل ودادن اين كاردستي ها به كودكان مانند ميكي موس ،گوسفند و..........

                                                                       

[ ۹۰/۱۰/۲۲ ] [ 13:3 ] [ بهشت کودک ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

مهد و پيش دبستاني بهشت كودك
به آدرس: استان خراسان رضوي شهرستان كلات نادر
تأسيس 1386
آدرس: امام رضای 4مقابل دادگستري2652 272 0512
با مديريت خانم الهه گنج بخش کارشناس مطالعات خانواده
امکانات وب

كد ماوس